MOTIVACE

13.03.2016 22:56

Motivace

Při svých zkušenostech z praxe mohu s jistotou napsat, že nejdůležitější bod úspěchu k dosažení Vašich váhových a optických snažení, bude a je vždy motivace.

Motivace určuje skutečný rozměr Vašeho potencionálního snažení plus co do něj je člověk ochoten zahrnout. Doporučuji si projít v hlavě jednoduché 3 body.
Vaše časové možnosti, sociální obranyschopnost a úroveň aktuální psychické pohody.

- Čas je v jakémkoliv snažení nekompromisní.  Jedná se o vrozenou biologickou potřebu a nedá se obejít. Stačí každé zhruba 3 hodiny si udělat čas na jídlo. Vlak přes to nikdy nejede. Tečka.

- Sociální obranychopnost hraje důležitou roli při střetávání se s negativními nebo nechápajícími reakcemi z okolí. Může se stát, že Vám překříží cestu stereotypní názor nebo třeba něčí závist, která může snadno narušit Vaši motivaci. Na toto se většinou v praxi dá připravit tím, že si promyslíte komu svě snažení (ne)prozdradíte. A něco k zamyšlení - Je dobré vědět, že někdy se každý z nás potřebuje něco naučit.

- Psychická dobrá aktuální nálada a „kondice“ je také ovlivňující faktor snažení. Příliš velké dlouhodobé nebo nárazové stresy ničemu nepomohou. Není lehké se naučit „nebýt ve stresu“. Je důležitější se je naučit vnímat a reagovat na to. Pakliže je situace vygradována až do nespavosti nebo zdravotních problémů (špatné trávení, bolesti břicha, spazmy aj), tělo jasně říká "tudy ne" a psychická nepohoda se stává Vaším úhlavním nepřítelem k dosažení cíle!

Samozřejmě by zde mohlo být vypsaných dalších x bodů, ale v 99 procentech jsou již snáze řešitelné. Pakliže si na tyto aspekty dokážete trochu jasněji odpovědět, máte volnou cestu k dosažení cíle a nejtěžší bod máte za sebou.

Toť něco z praxe :-)

Váš Aleš Beránek